Storitve

Varnost pri delu

Izvajamo in uredimo usposabljanja, izjave o varnosti, meritve v delovnem okolju, preglede delovne opreme.

Varstvo pred požarom

Izdelava požarnih redov, ocen požarne ogroženosti, načrtov evakucije, načrtov požarne varnosti, vseh ostalih načrtov.

Promocija zdravja

Skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.

Mobing

Mobing ali trpinčenje že dolgo ni več samo všečen izraz, ki se dnevno pojavlja na vsakem koraku.

Svetovanje, načrtovanje, urejanje

Pravilniki, varovanje okolja za podjetja, varnost pri delu s kemikalijami, sistem HACCP.