Osebna varovalna oprema

 • Izdelava pravilnikov o dodeljevanju in uporabi osebne varovalne opreme za zaposlene na podlagi ugotovljenih in ocenjenih tveganj, navedenih v veljavni Izjavi o varnosti z oceno tveganja;
 • Svetovanje pri izbiri osebne varovalne opreme za manj nevarna, nevarna in zelo nevarna dela (I, II in III. kategorija);
 • Pregledovanje in usklajevanje potrebne dokumentacije, ki mora biti v obveznih evidencah varstva pri delu (certifikati, standardi, izjava o skladnosti);
 • Nabava in dostava potrebne osebne varovalne opreme za vaše zaposlene.

Svetujemo in urejamo zadeve povezane z varovanjem okolja:

 • Izdelamo načrt za gospodarjenje z odpadki, za podjetja, katera morajo imeti veljaven načrt;
 • Načrtovanju in upravljanju z odpadki;Svetovanje na področju varovanja okolja za podjetja (nevarne snovi, okoljsko nevarne dejavnosti);

Svetujemo in urejamo zadeve na področju varnosti pri delu z kemikalijami:

 • Usklajevanje zadev glede varnostnih listov za nevarne snovi, katere so v uporabi;
 • Izdelava navodil za varno delo in rokovanje s nevarnimi snovmi;
 • Poskrbimo, da imate zbrane vse varnostne liste za nevarne snovi, ki jih uporabljate in da so le te v razumljivem jeziku za uporabnike;

Svetujemo in urejamo zadeve na sanitarnem področju – sistem HACCP

 • Izdelava načrtov HACCP
 • Organiziranje usposabljanja za odgovorne osebe – skrbnike sistema
 • Organiziranje izvajanja potrebnih meritev in izvajanja monitoringa