Izvajamo in uredimo za Vas

 1. Usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu, ter požarne varnosti
  • Usposabljanja za varno delo z viličarjem
  • Usposabljanja za varno delo s dvižnimi ploščadmi
  • Usposabljanje za varno delo z motorno žago
 2. Izdelava Izjave o varnosti z oceno tveganja
  • Izdelava nove Izjave o varnosti
  • Revizije obstoječih Izjav o varnosti
 3. Meritve v delovnem okolju
  • Mikroklima,
  • Razsvetljava,
  • Hrup,
  • Prezračevanje
 4. Pregledi delovne opreme
  • Pregledi strojev in naprav, ter delovnih linij v delovnih prostorih, proizvodnjah
  • Pregledi viličarjev, težke gradbene mehanizacije
  • Pregledi dvižnih ploščadi in druge dvižne opreme

Svetujemo in poskrbimo za

 1. Pregleda stanja in dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu v vaši delovni organizaciji;
 2. Urejanje in vodenje zakonsko predpisanih evidenc glede varnosti in zdravja pri delu;
 3. Izdelava navodil za varno delo na delovnih mestih in z delovno opremo;
 4. Svetovanje glede zdravniških pregledov in zdravstvenega stanja zaposlenih;
 5. Pomoč pri sodelovanju s pooblaščenim zdravnikom za medicino dela, prometa in športa, s katerim sodelujete ali organiziranje sodelovanja z ustrezno pooblaščeno organizacijo;
 6. Spremljamo stanje glede poškodb pri delu, okvar zdravja povezanih z delom, poklicnih bolezni, ter urejanja dokumentacije in sodelovanja s pristojnimi organi na tem področju;
 7. Reševanje problemov in težav pri poškodbah pri delu, zdravstvenih okvarah ali poklicnih boleznih – urejanje dokumentacije in sodelovanje s ustreznimi institucijami;
 8. Svetovanje glede nakupa, sprememb izboljšav ali reorganizacije pri delovni opremi s katero izvajate svoje dejavnosti;
 9. Svetovanje glede pravilne uporabe delovne opreme (postavitve in razporeditve delovne opreme, strojev in naprav);
 10. Svetovanje glede uporabe in nabave pri osebni varovalni opremi;
 11. Svetovanje glede možnih izboljšav, sprememb ali menjavi tehnologij, postopkov dela ali uporabe delovne opreme v smislu čim boljšega (realno zmožnega) stanja na področju varnosti in zdravja pri delu;
 12. Obveščanje o novostih in novih tehnologijah in hkrati ugodnimi rešitvami na področju izboljšav stanja na področju varnosti in zdravja pri delu;
 13. Svetovanje glede ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih in urejanje potrebne dokumentacije;
 14. Dobava in namestitev vseh zakonsko predpisanih in zahtevanih oznak, tabel, napisov, opozoril in navodil za delovno opremo in delovne prostore.