Izvajamo in uredimo za Vas

 1. Izdelava požarnih redov za objekte in poslovne prostore;
 2. Izdelava ocen požarne ogroženosti;
 3. Izdelava načrtov evakuacije in požarnih načrtov;
 4. Izdelava načrtov reševanja in načrtov vaj evakuacije;
 5. Izdelava in urejanje zakonsko predpisanih evidenc požarnega varstva
 6. Pregledi objektov in delovnih in poslovnih prostorov glede varstva pred požarom;
 7. Pregledi in svetovanje glede uporabe delovne opreme v smislu požarne varnosti;
 8. Organiziranje in urejanje vsega potrebnega pri izvajanju meritev in pregledov:
  • Elektroinštalacij v objektih in poslovnih prostorih
  • Strelovodnih napeljav in naprav
  • Pregledi aktivne požarne zaščite
  • Pregledi gasilnih aparatov in hidrantnih omrežij
  • Dobava ročnih in premičnih gasilnikov in po potrebi namestitev le teh;
  • Dobava in namestitev potrebnih oznak / nalepk za varstvo pred požarom (evakuacija, gasilna sredstva, javljanje požara).